TARIEVEN

Als geconventioneerde arts volgt dokter Marlien Buyssens de tarieven van het federaal akkoord artsen-ziekenfondsen. Zij rekent geen ereloonsupplementen aan.

Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming geldt de derdebetalersregeling.