STAGES

De Universiteit Gent doet een aantal maal per jaar beroep op de kennis en ervaring van jouw huisarts voor stages.

Het is dus mogelijk dat een stagiair aanwezig is tijdens de raadpleging of de dokter vergezelt bij huisbezoeken. Op die manier leren de artsen in opleiding hoe het werk in de praktijk verloopt. Ze mogen consultaties of delen ervan uitvoeren, maar steeds onder ons toezicht.
Net als jouw huisarts zijn de stagiairs gebonden aan het beroepsgeheim.

De stage krijg je steeds vooraf aangekondigd in de wachtkamer.

Als je de aanwezigheid van een stagiair bij de behandeling of bij de bespreking van een specifiek probleem minder wenselijk vindt, kan uiteraard voorstellen dit enkel door ons te laten opnemen. De stagiairs hebben alle begrip voor die keuze.