AFSPRAKEN

Het is een voortdurende evenwichtsoefening:
1. Tijd nemen voor iedere patiënt;
2. Er tegelijk voor zorgen dat wie volgt niet lang in de wachtkamer hoeft door te brengen.
Bij het vinden van dit evenwicht is de sociale zin van iedere patiënt een grote hulp.

Vraag daarom aandacht te geven aan volgende aanbevelingen:

TELEFONISCHE AFSPRAAK [09-224 03 64]: 

  • Vermeld steeds naam en voornaam. Ook telefoonnummer is welkom.
  • Een afspraak is bedoeld voor één persoon. Twee personen = twee afspraken.
  • Per consultatie is ruimte voor 1 tot maximum 2 problemen.
  • Graag vooraf melden dat je inschat meer tijd nodig te hebben [ernstige problematiek, ingreep, gynaecologisch of pre-operatief onderzoek, verzekering e.a.].
  • Kijk vooraf na of je aanvullende medicatie nodig hebt. 
  • Breng in te vullen attesten of formulieren mee.

ONLINE AFSPRAAK [aanklikken onderstaande link of via www.afspraken.be]:

  • Een blok biedt een consultatie voor één patiënt. Als je een afspraak wenst voor een tweede patiënt [kind – familielid] is een tweede blok nodig.
  • Als de online agenda een blanco pagina toont, zijn alle vaste afspraken voor die dag ingenomen en kan je verder in de agenda een beschikbaar moment zoeken.
  • Voor dringende medische vragen kan je telefonisch toetsen of nog een bijkomende raadpleging kan worden voorzien.
  • De agenda voorziet een vak waarin je kort een indicatie kan geven over de klachten of bijkomende gegevens vermelden. Deze informatie is zeker nuttig.

Maak een afspraak bij dr. Marlien Buyssens

 

AUB STEEDS EN TIJDIG VERWITTIGEN ALS JE EEN AFSPRAAK NIET KAN NAKOMEN. EEN ANDERE PATIËNT ZOU KUNNEN GEHOLPEN WORDEN. HET VERMIJDT WACHTTIJDEN VOOR ANDERE PATIËNTEN. WEGBLIJVEN VAN EEN AFSPRAAK ZONDER VERONTSCHULDIGING IS BEHOORLIJK ONGEMANIERD.