STAGES

‘Huisartsen Gewad’ is erkend als opleidingspraktijk voor studenten geneeskunde. De Universiteit Gent doet een drietal maal per jaar beroep op onze kennis en ervaring voor stages.

Het is dus mogelijk dat een stagiair aanwezig is tijdens de raadpleging of ons vergezelt bij huisbezoeken. Op die manier leren de artsen in opleiding hoe het werk in een huisartsenpraktijk verloopt. Ze mogen consultaties of delen ervan uitvoeren, maar steeds onder ons toezicht.

We kondigen deze stages steeds vooraf aan. Informatie hierover vind je in de wachtzalen.

Net als wij zijn stagiairs gebonden aan het beroepsgeheim.

Als je de aanwezigheid van een stagiair bij de behandeling of bij de bespreking van een specifiek probleem minder wenselijk vindt, kan uiteraard voorstellen dit enkel door ons te laten opnemen. De stagiairs hebben alle begrip voor die keuze.