VAKANTIE

Onze vakanties krijg je steeds tijdig meegedeeld. Dit zowel in beide vitrinekasten als via deze website.

We voorzien steeds en binnen het vaste uurrooster vervanging door een vertrouwde collega van Huisartsen Gewad.

Tijdens de schoolvakanties zijn in regel geen namiddagraadplegingen voorzien.
Het staat elke arts evenwel vrij ook in de namiddag enkele bijkomende consultaties in te lassen. Te vinden in onze elektronische agenda [Medici] of via www.afspraken.be.

==================================================================

Dokter Sofie Willems neemt vakantie van 15 t/m 19 juli.
Dokter Sigrid Eeckhout neemt vakantie van 24 juli t/m 2 augustus.

Er is steeds vervanging voorzien, concreet af te lezen van volgend overzicht [aanklikken]:

2019 – 07 – 01 – Vakanties Juli