VAKANTIE

Onze vakanties krijg je tijdig meegedeeld. Dit zowel in beide vitrinekasten als via deze website onder ‘meest recente berichten’ .

We voorzien steeds en binnen het vaste uurrooster vervanging door een vertrouwde collega van Huisartsen Gewad.

Tijdens de schoolvakanties zijn in regel geen namiddagraadplegingen voorzien.
Het staat elke arts evenwel vrij ook in de namiddag enkele bijkomende consultaties in te lassen. Te vinden in de elektronische agenda [via Medici] op onze website [zie frontpagina] of via www.afspraken.be.

______________________________________________________________________