VAKANTIE

Onze vakanties krijg je steeds tijdig meegedeeld. Dit zowel in beide vitrinekasten als via deze website onder ‘meest recente berichten’ .

We voorzien steeds en binnen het vaste uurrooster vervanging door een vertrouwde collega van Huisartsen Gewad.

Tijdens de schoolvakanties zijn in regel geen namiddagraadplegingen voorzien.
Het staat elke arts evenwel vrij ook in de namiddag enkele bijkomende consultaties in te lassen. Te vinden in onze elektronische agenda [Medici] of via www.afspraken.be.

==================================================================

Dr. Eva Van der Meulen is in verlof van 24/02/2020 tem 28/02/2020.
(Krokusvakantie) 

Dr. Marlien Buyssens is in verlof van 02/03/2020 tem 06/03/2020. 

U kan dan terecht bij één van de collega’s.

Zie volgende link voor schema vervangingen:

2020 – 02 – 24 – Krokus

Ter herinnering: tijdens de schoolvakanties vallen de namiddagraadplegingen weg.

Ter info: in de onlineagenda MEDICI zijn deze aanpassingen ook aangebracht.