AFSPRAKEN

 

 

Maak een afspraak bij dr. Marlien Buyssens
Maak een afspraak bij dr. Sigrid Eeckhout
Maak een afspraak bij dr. Eva Van Der Meulen

 

ONLINE
– Aanklikken bovenstaande links
– via www.afspraken.be

TELEFONISCH
09-224 03 64.

ALGEMEEN

We nemen onze tijd voor iedere patiënt. Tegelijk trachten we de wachttijden te beperken. Je kan daarbij helpen:

  • Vermeld steeds naam en voornaam. Ook telefoonnummer is welkom.
  • Een afspraak is bedoeld voor één persoon. Twee personen = twee afspraken.
  • Per consultatie kunnen we 1 tot maximum 2 problemen behartigen.
  • Graag vooraf melden dat je inschat meer tijd nodig te hebben [ernstige problematiek, ingreep, gynaecologisch of pre-operatief onderzoek, verzekering e.a.].
  • Kijk vooraf na of je aanvullende medicatie nodig hebt. Zo kunnen we voldoende voorschrijven.
  • Breng in te vullen attesten of formulieren mee.

AUB STEEDS EN TIJDIG VERWITTIGEN ALS JE EEN AFSPRAAK NIET KAN NAKOMEN.
We kunnen iemand anders helpen en vermijden wachttijden voor andere patiënten.
Wegblijven van een afspraak zonder verwittiging of verontschuldiging is behoorlijk ongemanierd.

ONLINE

  • Een blok biedt een consultatie voor één patiënt. Als je een afspraak wenst voor een tweede patiënt [kind – familielid] is een tweede blok nodig.
  • Als de online agenda een blanco pagina toont, zijn alle vaste afspraken voor die dag ingenomen en kan je best verder in de agenda een beschikbaar moment zoeken. Voor dringende zaken kan je telefonisch toetsen of nog een bijkomende raadpleging kan worden voorzien.
  • De agenda voorziet een vak waarin je een indicatie kan geven over de klachten of bijkomende gegevens vermelden. Deze informatie is zeker nuttig.

TELEFONISCH

  • Zie ‘ALGEMEEN’.