HUISBEZOEKEN

 

Huisbezoeken zijn in de eerste plaats bedoeld voor wie zich moeilijk kan verplaatsen: wie hoogbejaard is, bedlegerig, chronisch of ernstig ziek, personen met een fysieke beperking.

In de meeste situaties ben je best geholpen in de praktijk. We beschikken er over meer mogelijkheden voor grondig onderzoek.  De wachttijd is er ook minder lang dan thuis.

Vraag een huisbezoek TIJDIG aan. Tussen 08.00u en 10.00u in de voormiddag.

Vermeld bij jouw aanvraag steeds:

  • Naam en voornaam [ook van de patiënt, indien het niet jezelf betreft].
  • Volledig adres.
  • Bondige reden van de aanvraag.