TARIEVEN

We volgen de tarieven zoals vastgelegd in het nationaal akkoord tussen artsen en ziekenfondsen, geldig voor erkende geaccrediteerde artsen.

  • Consultatie: €25,5
  • Avondconsultatie [na 18u]:  €29,5
    [supplement wordt terugbetaald indien GMD bij onze praktijk]
  • Huisbezoek:  €38

Indien je volgens jouw mutualiteit recht hebt op verhoogde tegemoetkoming geldt de derdebetalersregeling.