BELANGRIJK: RAADPLEGINGEN – AFSPRAKEN

Beste patiënten,

VANAF 4 MEI kan je terug naar de praktijk komen voor NIET-DRINGENDE ZORG.
Dit ENKEL NA AFSPRAAK.
Je kan een afspraak maken ONLINE [www.huisartsengewad.be] of
 TELEFONISCH09 224 03 64.
OPEN RAADPLEGINGEN [op maandag en woensdag] zijn NIET [meer] voorzien.

We nemen de nodige hygiënemaatregelen om besmetting met COVID-19 te voorkomen.
Onze vraag aan jou om een mondmasker te dragen.

! OPGELET: 
Bij volgende klachten zullen we je nog steeds NIET kunnen ontvangen:
– symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, neusloop, kortademigheid of spierpijn)
– koorts(ig)
– diarree
– misselijkheid
– reuk en/of smaakverlies
Uiteraard kan je ons hiervoor telefonisch bereiken (ongerustheid/administratie) 09 224 03 64

Je kan heel wat informatie i.v.m. het corona-virus (COVID-19) vinden op: 
http://www.info-coronavirus.be

Bescherm je tegen virussen zoals het coronavirus COVID-19 of de seizoensgriep:
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_NL.pdf 

DANK VOOR JULLIE STEUN EN BLIJVEND BEGRIP.

==================================================================

Dear patients,

FROM THE 4TH OF MAY on you can make an appointment by phone or online for NON-URGENT CARE. We take the necessary hygiene measures to prevent transmission of COVID-19.
We ask you to bring and wear a face mask.

! If you have one of the following symptoms you are still NOT ALLOWED to come to the practice:
– any airway infection symptoms (runny nose, cough, respiratory distress or muscle aches)
– fever(ish)
– diarrhea
– nausea
– loss of smell or taste
For these problems you can contact us by phone if necessary (worry/administration)
09 224 03 64

You can find information about the corona-virus (COVID19) on:
http://www.info-coronavirus.be

How to protect yourself against viruses such as coronavirus COVID19 or seasonal flu:
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200217_coronavirus_poster_general_EN.pdf

THANKS FOR YOUR SUPPORT AND UNDERSTANDING.

LABO + STALEN

Aan onze patiënten:

De website van het labo waarmee onze praktijk vast samenwerkt biedt jullie nuttige informatie [met illustraties] aan over staalafnamen.
Jullie helpen ons door deze informatie rustig te lezen en de illustraties te bekijken.
Dit spaart uitleg en tijd [die we voor een ander thema kunnen inzetten], maar vooral draagt het ertoe bij dat we het staal zo optimaal mogelijk kunnen afnemen.

WEBSITE= www.anacura.com/nl/patiënt

 

 

GEWAD 18 en 28 – UURROOSTER

‘HUISARTSEN GEWAD’ voorziet twee consultatieruimten. Dit in de vertrouwde hechte samenwerking.
Op deze manier kunnen we de continuïteit verzekeren en een ruimere dienstverlening aanbieden.
Vlakbij het vertrouwde adres Gewad 18 vind je het praktijkdeel Gewad 28 [hoekwoning Gewad-Sint-Widostraat].

Vraag steeds vooraf zorgvuldig na te gaan in welk praktijkdeel we je verwachten. Dit is zowel duidelijk in het uurrooster als bij Medici. Als we dit niet zelf zouden vermelden tijdens een telefonische afspraak, kan je de locatie best zelf navragen. Het voorkomt vergissingen en frustratie.

 

UURROOSTERS

      GEWAD 18    
  MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
VM Dr. Marlien Buyssens Dr. Eva Vd Meulen Dr. Marlien Buyssens    
NM     Dr. Marlien Buyssens    
AV Dr. Sigrid Eeckhout Dr. Marlien Buyssens     Dr. Marlien Buyssens

 

      GEWAD 28    
  MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
VM       Dr. Sigrid Eeckhout Dr. Eva Vd Meulen
NM  Dr. Eva Vd  Meulen Dr. Sigrid Eeckhout   Dr. Sigrid Eeckhout  
AV     Dr. Sigrid Eeckhout Dr. Eva Vd Meulen  

ALLE AFSPRAKEN

ONLINE: WWW.HUISARTSENGEWAD.BE of WWW.AFSPRAKEN.BE

TELEFONISCH:  09-2240364

TELEFONISCHE CONTACTEN – VOORSCHRIFTEN – STALEN

VOORSCHRIFTEN OP BASIS TELEFONISCH CONTACT

Voor het RIZIV en de Orde van Artsen zijn voorschriften steeds het resultaat van een onderzoek.
In regel zullen we dus geen voorschriften afleveren na louter telefonisch contact

In samenspraak voorzien we bij elke raadpleging voldoende herhaalvoorschriften tot een volgende controle. Jullie helpen ons door telkens vooraf na te kijken welke voorschriften nodig zijn.

De occasionele vraag naar uitzondering kan je enkel aan de vaste arts stellen. Ook bij afwezigheid zullen de collega’s niet aan deze vraag tegemoetkomen.

 

AFHALEN EN BRENGEN STALEN EN VOORSCHRIFTEN

Wil  steeds vooraf navragen wanneer  en waar [Gewad 18 en Gewad 28] je stalen kan brengen en voorschriften afhalen. Tenzij we een andere afspraak met je maken, is dit te voorzien tijdens de uren waarop de raadplegingen plaatsvinden.
Tussentijds afhalen willen tot een absoluut minimum beperken.

 

TELEFONISCHE RAADPLEGINGEN

Vanzelfsprekend is het meermaals nodig informatie in te winnen via de telefoon. We willen vragen het gesprek zo kort en efficiënt mogelijk te houden. Meer toelichting kan steeds in een vervolggesprek tijdens een raadpleging.

Langdurige telefoongesprekken tijdens de raadpleging zijn vervelend voor de aanwezige patiënten en verlengen soms aanzienlijk de wachttijd voor wie een afspraak gemaakt heeft.  

 

 

AANBELLEN GEWAD 18

BOVENSTE BEL – PRIVAAT

Onze vriendelijke vraag om niet aan te bellen bij het privaatgedeelte (=bovenste bel).

Wanneer de deur van de consultatie (=onderste bel) niet meteen geopend wordt, kan je best na een korte pauze een tweede maal aanbellen of nakijken in de vitrinekast of via jouw GSM of de raadpleging niet in Gewad 28 is afgesproken.

Word je wel degelijk in Gewad 18 verwacht en blijft reactie opnieuw uit dan is gewoon even wachten de oplossing. De dienstdoende arts is ongetwijfeld onderweg [eventueel op huisbezoek].

 

AANBELLEN CONSULTATIE GEWAD 18 [ONDERSTE BEL]

Voorschriften of verwijsbrieven die – bij uitzondering – klaargelegd zijn op de trap kan je enkel afhalen tijdens de tijdstippen van de raadplegingen in Gewad 18. Ook dan enkel gebruik maken van de onderste bel [tweemaal].

Tijdens weekends en feestdagen blijven we graag van het afhalen van voorschriften gespaard.

Bij onduidelijkheid kan je ons steeds telefonisch bereiken.

Dank voor je begrip.