VOORSCHRIFTEN – LABO – STALEN

VOORSCHRIFTEN OP BASIS TELEFONISCH CONTACT OF EMAIL
Voor het RIZIV en de Orde van Artsen horen voorschriften steeds het resultaat te zijn van een onderzoek.

Het afleveren van een voorschrift louter op basis van een telefonisch contact of een email is niet aangewezen.

Je helpt door voor elke raadpleging na te gaan welke voorschriften je nodig hebt. In samenspraak kunnen dan voldoende herhaalvoorschriften voorzien worden tot de volgende controle. 

AFHALEN EN BRENGEN STALEN EN VOORSCHRIFTEN
Tenzij een andere afspraak gemaakt werd, kan je stalen en voorschriften afhalen tijdens de uren waarop de raadplegingen plaatsvinden [tussentijds afhalen is eerder ongelukkig]. 

De website van Labo Nuytinck waarmee onze praktijk vast samenwerkt biedt jullie nuttige informatie [met illustraties] over staalafnamen.
Kennis van deze instructies zorgt voor optimale afname van het staal en maakt tijd vrij voor onderzoek tijdens de raadpleging. 
WEBSITE= www.anacura.com/nl/patiënt.

TELEFONISCHE RAADPLEGINGEN
Langdurige telefoongesprekken hinderen de raadpleging en kunnen de wachttijd voor wie een afspraak gemaakt heeft aanzienlijk verlengen.  Met hulp van het secretariaat kunnen de telefonische consulten gebundeld worden. Veelal tussen 14.00u en 15.00u zal de arts je zelf contacteren. Voor zover niet beschikbaar in het dossier is het nodig jouw telefoonnummer te laten noteren. Een zo kort en efficiënt mogelijk gesprek maakt dat meerdere patiënten een antwoord krijgen op hun vragen. Meer toelichting kan steeds in een vervolggesprek tijdens een raadpleging.